<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-93/2019 z dnia 2019-03-28

TEMAT: Odczynniki dla Pracowni hematologicznych, Laboratorium Analitycznego oraz Poradni Genetycznej w okresie 24 miesięcy.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-09 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-04-09 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
28.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 767.0 kB )
28.03.2019docx file SIWZ ( 54.6 kB )
28.03.2019 Zał nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia – określony w Formularzu cenowym ( 103.5 kB )
28.03.2019 Zał nr 4 - Wzór umowy ( 74 kB )
28.03.2019 Zal nr 1 Formularz cenowy ( 103.5 kB )
05.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 290.0 kB )
11.04.2019 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 215.1 kB )
09.05.2019 WYNIK ( 236.0 kB )
10.05.2019 KOREKTA WYNIKU 93 ( 41.2 kB )
30.05.2019 WYNIK (2) ( 41.8 kB )