<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-62/2019 z dnia 2019-03-28

TEMAT: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107- powtórzenie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-30 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-05-06 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-05-06 godzina: 12:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
28.03.2019docx file SIWZ- załącznik nr 2 nr 5 ( 81.3 kB )
28.03.2019 Formularze cenowe załącznik nr 1 ( 25 kB )
28.03.2019docx file Załącznik do formularza cenowego dla pakietu nr 99 ( 22.0 kB )
28.03.2019docx file Wzór umowy załącznik nr 4 ( 33.1 kB )
28.03.2019 JEDZ do zimportowania ( 134.3 kB )
28.03.2019 JEDZ ( 91.8 kB )
29.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 266.8 kB )
17.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 527.3 kB )
08.05.2019docx file Informacja o otwartych ofertach ( 610.7 kB )
08.05.2019 Zestawienie otwartych ofert ( 389.9 kB )
08.05.2019docx file DRUK oświadczenia dla Wykonawcy ( 17.9 kB )
03.07.2019 Ogłoszenie wyniku postępowania ( 772.5 kB )
04.07.2019 Sprostowanie ogłoszenia wyniku ( 6.4 kB )
05.07.2019 II Sprostowanie ogłoszenia wyniku ( 66 kB )