<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-71/2019 z dnia 2019-03-13

TEMAT: Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - kolejne powtórzenie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-15 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-05-10 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-05-10 godzina: 11:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
13.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 608.5 kB )
13.03.2019docx file SIWZ ( 105.9 kB )
13.03.2019 JEDZ ( 84.7 kB )
13.03.2019 JEDZ do zaimportowania ( 130.3 kB )
13.03.2019 Formularze cenowe ( 436.5 kB )
13.03.2019docx file Wzór umowy ( 116.9 kB )
15.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 245.0 kB )
18.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 244.2 kB )
21.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 59.9 kB )
27.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (6) ( 259.2 kB )
27.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (7) ( 300.8 kB )
04.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (9) ( 714.0 kB )
05.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 1.0 MB )
05.04.2019 Sprostowanie do Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5), zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert ( 771.0 kB )
10.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA ( 390.7 kB )
19.04.2019docx file Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (8) ( 622.9 kB )
19.04.2019docx file Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy(4) ( 615.5 kB )
19.04.2019 Modyfikacja-Formularze cenowe po odpowiedziach na zapytania ( 438.1 kB )
23.04.2019 Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ( 71.0 kB )
29.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (10) ( 1005.6 kB )
02.05.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (13) ( 848.3 kB )
07.05.2019 Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowej informacji 2 ( 150.3 kB )
13.05.2019 Zestawienie otwartych ofert ( 382.5 kB )
13.05.2019docx file Informacje dla Wykonawców po otwarciu ofert ( 615.4 kB )
29.05.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu ( 709.2 kB )
28.06.2019 Zestawienie otwartych ofert II ( 408.5 kB )
28.06.2019 Ogłoszenie o wyniku ( 840.8 kB )
15.07.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu pakiet nr 171 ( 952.6 kB )