<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-53/2019 z dnia 2019-03-07

TEMAT: Odczynniki dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej- wyczerpanie
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-03-18 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-03-25 godzina: 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-03-25 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 921.0 kB )
07.03.2019docx file SIWZ ( 74.1 kB )
07.03.2019 Załącznik nr 1 - Formularze cenowe ( 118.5 kB )
07.03.2019 Zalacznik nr 4 wzor umowy ( 84.5 kB )
13.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców-1 ( 298.4 kB )
13.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców-2 ( 365.6 kB )
13.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców-3 ( 258.3 kB )
13.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców-4 ( 236.3 kB )
13.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców-5 ( 303.7 kB )
13.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców-6 ( 276.8 kB )
14.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 7 ( 275.1 kB )
14.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 8 ( 88.2 kB )
14.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 9 ( 247.4 kB )
14.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 10 ( 404.0 kB )
14.03.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 278.6 kB )
14.03.2019docx file Modyfikacje SIWZ ( 104.6 kB )
19.03.2019 Zalacznik nr 4 ZMODYFIKOWANY wzor umowy ( 82 kB )
26.03.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 206.2 kB )
27.03.2019 korekta informacji z otwarcia ofert ( 206.0 kB )
04.04.2019 WYNIK ( 212.8 kB )
29.04.2019 WYNIK 53 ( 2 CZ. ) ( 387.5 kB )
10.05.2019 KOREKTA WYNIKU ( 266.8 kB )