<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-400/2018 z dnia 2019-03-06

TEMAT: Świadczenie usług serwisowych sprzętu radiologicznego produkcji GE
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-10 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-04-10 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 186.0 kB )
06.03.2019 SIWZ ( 316.5 kB )
06.03.2019 Wzór umowy ( 19 kB )
06.03.2019 JEDZ ( 85.3 kB )
06.03.2019 JEDZ do zaimportowania ( 132.2 kB )
06.03.2019 Instrukcja dla Wykonawcy ( 1.2 MB )
22.03.2019 Zmiana treści SIWZ ( 249.8 kB )
22.03.2019 Odpowiedź na zapytania Wykonawców ( 84.6 kB )
11.04.2019 Informacja dla Wykonawców po otwarciu ofert ( 249.2 kB )
10.05.2019 Ogłoszenie o wyniku ( 163.0 kB )