<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-31/2019 z dnia 2019-03-04

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- powtórzenie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-03-14 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-03-19 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-03-19 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
04.03.2019docx file SIWZ ( 71.4 kB )
04.03.2019 Formularz cenowy- zał. nr 1 ( 99.5 kB )
04.03.2019docx file Wzór umowy bez komisu - zał. nr 5 ( 31.1 kB )
04.03.2019 Ogłoszenie ( 111.1 kB )
07.03.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 21.7 kB )
07.03.2019docx file Modyfikacja zapisów SIWZ ( 625.5 kB )
07.03.2019docx file Modyfikacja SIWZ ( 70.8 kB )
07.03.2019 Formularz cenowy - zał. nr 1 modyfikacja ( 85 kB )
14.03.2019docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 17.2 kB )
14.03.2019docx file Modyfikacja zapisów -warunków umowy ( 623.4 kB )
14.03.2019docx file Wzór umowy - zał. nr 5- Modyfikacja ( 33.3 kB )
14.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy ( 125.5 kB )
25.03.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 29.9 kB )
08.05.2019 wynik ( 66 kB )