<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-24/2019 z dnia 2019-03-04

TEMAT: Dostawa leków z programów lekowych
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-04 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-04-04 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
04.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 200.5 kB )
04.03.2019docx file siwz ( 166.1 kB )
04.03.2019 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ( 17.3 kB )
04.03.2019docx file Wzór umowy ( 34.3 kB )
04.03.2019 Jedz do pobrania ( 84.4 kB )
04.03.2019 Jedz do zaimportowania ( 129.8 kB )
26.03.2019docx file Odpowiedzi (1) ( 100.8 kB )
05.04.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 9.6 kB )
05.04.2019docx file Wzór oświadczenia - GK ( 20.8 kB )
10.05.2019 Wynik postępowania ( 666.5 kB )