<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-6/2019 z dnia 2019-02-20

TEMAT: Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-03-25 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-03-25 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
20.02.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 596.7 kB )
20.02.2019docx file SIWZ ( 171.2 kB )
20.02.2019 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ( 63 kB )
20.02.2019docx file Wzór umowy ( 34.6 kB )
20.02.2019 Jedz do pobrania ( 84.5 kB )
20.02.2019 Jedz do zaimportowania ( 129.9 kB )
14.03.2019docx file Odpowiedzi (1) ( 100.6 kB )
14.03.2019docx file Odpowiedzi (2) ( 98.9 kB )
14.03.2019docx file Odpowiedzi (3) ( 99.1 kB )
27.03.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 19.3 kB )
27.03.2019docx file wzór oświadczenia - GK ( 21.1 kB )
06.05.2019 Wynik postępowania ( 78 kB )