<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-394/2018 z dnia 2019-01-22

TEMAT: Dostawa środków czystości wg pakietów 1 – 29
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-02-25 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-02-25 o godzinie 11:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
22.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 245.3 kB )
22.01.2019 Instrukcja dla Wykonawcy ( 1.2 MB )
22.01.2019docx file SIWZ ( 175.0 kB )
22.01.2019 Formularze cenowe ( 720.1 kB )
22.01.2019 JEDZ ( 86.9 kB )
22.01.2019docx file Wzór umowy ( 40.9 kB )
22.01.2019 JEDZ do zaimportowania ( 130.6 kB )
23.01.2019 Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ( 160.4 kB )
31.01.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 287.0 kB )
13.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 187.1 kB )
13.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 200.0 kB )
26.02.2019 Zestawienie otwartych ofert ( 306.4 kB )
26.02.2019 Informacja dla Wykonawców po otwarciu ofert ( 814.2 kB )
26.02.2019docx file Oświadczenie dotyczące grup kapitałowych ( 613.6 kB )
05.04.2019 Zestawienie otwartych ofert II ( 412.4 kB )
12.04.2019 Ogłoszenie o wyniku ( 168.5 kB )