<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-358/2018 z dnia 2018-12-21

TEMAT: Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-przetarg roczny
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-01-29 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-02-13 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-02-13 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
27.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 1014.7 kB )
27.12.2018docx file Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia ( 102.7 kB )
27.12.2018 Formularze cenowe- pakiety ( 304.5 kB )
27.12.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.6 kB )
27.12.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.7 kB )
02.01.2019 JEDZ ( 83.5 kB )
02.01.2019 JEDZ do zaimportowania ( 130.0 kB )
14.01.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 63 kB )
21.01.2019 Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 87 kB )
22.01.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 632.5 kB )
22.01.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 633.5 kB )
22.01.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 64 kB )
25.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 86.2 kB )
25.01.2019 Modyfikacja SIWZ (2). Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 91 kB )
25.01.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji ( 102.1 kB )
25.01.2019 Formularze cenowe- pakiety po modyfikacji ( 322.4 kB )
28.01.2019 Modyfikacja SIWZ (3). Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 88 kB )
04.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 634.5 kB )
04.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (6) ( 63 kB )
04.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (7) ( 63 kB )
04.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (8) ( 63 kB )
04.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (9) ( 63 kB )
04.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (10) ( 639.5 kB )
04.02.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 103.2 kB )
04.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (11) ( 64 kB )
05.02.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (12) ( 639.5 kB )
15.02.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 57.5 kB )
15.02.2019docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.3 kB )
15.03.2019 Wynik postępowania nr 1 ( 71 kB )
02.04.2019 Wynik postępowania nr 2 ( 74 kB )
10.04.2019 Wynik postępowania nr 3 ( 66 kB )
17.04.2019 Wynik postępowania nr 4 ( 67 kB )