<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-198/2018 z dnia 2018-09-12

TEMAT: Dostawa sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-09-20 o godzinie 13:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-09-20 o godzinie 13:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
12.09.2018 OGŁOSZENIE ( 5.6 MB )
12.09.2018docx file SIWZ ( 57.2 kB )
12.09.2018 Zał nr 1 FORMULARZE CENOWE ( 13.8 kB )
12.09.2018docx file Zał nr 4 WZÓR UMOWY ( 30.2 kB )
14.09.2018docx file MODYFIKACJA WZORU UMOWY ( 27.9 kB )
21.09.2018 WYNIK ( 310.3 kB )