<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-217/2018 z dnia 2018-09-10

TEMAT: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 1-106
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-10-17 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-10-17 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 342.0 kB )
10.09.2018docx file SIWZ_Instrukcja dla Wykonawcy ( 63.5 kB )
10.09.2018docx file Formularz oferty ( 23.9 kB )
10.09.2018 Oświadczenie JEDZ ( 210.5 kB )
10.09.2018 Oświadczenie JEDZ do zaimportowania ( 132.1 kB )
10.09.2018 JEDZ_pdf ( 85.3 kB )
10.09.2018docx file Wzór umowy ( 29.5 kB )
10.09.2018 Formularze cenowe ( 85 kB )