<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-217/2018 z dnia 2018-09-10

TEMAT: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 1-106
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-11-05 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-11-16 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-11-16 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 342.0 kB )
10.09.2018docx file SIWZ_Instrukcja dla Wykonawcy ( 63.5 kB )
10.09.2018docx file Formularz oferty ( 23.9 kB )
10.09.2018 Oświadczenie JEDZ ( 210.5 kB )
10.09.2018 Oświadczenie JEDZ do zaimportowania ( 132.1 kB )
10.09.2018 JEDZ_pdf ( 85.3 kB )
10.09.2018docx file Wzór umowy ( 29.5 kB )
10.09.2018 Formularze cenowe ( 85 kB )
09.10.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 838.5 kB )
09.10.2018docx file Modyfikacja Formularz Oferty_ załącznik nr 1 do odpowiedzi ( 24.1 kB )
09.10.2018docx file Modyfikacja_WZÓR UMOWY-załącznik nr 2 do odpowiedzi ( 31.3 kB )
15.10.2018 Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert ( 43.9 kB )
08.11.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 151.3 kB )
14.11.2018 Doprecyzowanie odpowiedzi dla pakietu nr 49 ( 643.5 kB )