<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-245/2018 z dnia 2018-09-07

TEMAT: Dostawa mebli biurowych, wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii oraz Centrum Badań Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Bor
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-09-19 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-09-19 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.09.2018docx file SIWZ ( 69.8 kB )
07.09.2018 Ogłoszenie ( 68.8 kB )
07.09.2018 Formularz cenowy- zał. nr 1 ( 70 kB )
07.09.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 ( 1.3 MB )
07.09.2018 Wzór umowy - zał. nr 5 ( 120.5 kB )
07.09.2018 rzutnik ( 442.9 kB )
07.09.2018 Rzutnik ( 1.6 MB )
20.09.2018 Zestawienie z otwarcia ofert ( 36 kB )
20.09.2018docx file Grupa Kapitałowa - oświadczenie ( 20.5 kB )
08.11.2018 Wynik ( 669.5 kB )