<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-219/2018 z dnia 2018-09-06

TEMAT: Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-10-16 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-10-16 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.09.2018docx file SIWZ ( 101.2 kB )
06.09.2018 zał. 1 - formularz cenowy ( 134.5 kB )
06.09.2018docx file zał. 4 - wzór umowy ( 28.2 kB )
06.09.2018 JEDZ do zaimportowania ( 129.9 kB )
06.09.2018 JEDZ do pobrania ( 82.9 kB )
06.09.2018 ogłoszenie o zamówieniu ( 431.2 kB )