<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-250/2018 z dnia 2018-08-31

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca, wyczerpanie asortymentu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-09-12 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-09-13 godzina: 00:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-09-13 godzina: 00:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
31.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 164.7 kB )
31.08.2018docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 91.1 kB )
31.08.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.5 kB )
31.08.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.7 kB )
05.09.2018 Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 66 kB )
05.09.2018 Formularze cenowe- pakiety po modyfikacji ( 73.1 kB )
06.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 65 kB )
06.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 65 kB )
06.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 660.5 kB )
11.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 657.5 kB )
14.09.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 41 kB )
14.09.2018docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
10.10.2018 Wynik postępowania nr (1) ( 694.5 kB )
31.10.2018 Wynik postępowania nr (2) ( 644.5 kB )