<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-187/2018 z dnia 2018-08-24

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego –dosprzętowienie Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-09-06 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-09-20 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-09-20 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
24.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 99.2 kB )
24.08.2018docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 95.5 kB )
24.08.2018 Załacznik nr 1A ( 313.5 kB )
24.08.2018 Załacznik nr 1- formularze cenowe ( 32 kB )
24.08.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 41.6 kB )
05.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1). Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 636.5 kB )
05.09.2018 Załącznik nr 1- formularze cenowe po modyfikacji ( 34 kB )
05.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.0 kB )
07.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2). ( 63 kB )
07.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3). ( 636.5 kB )
10.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4). ( 640.5 kB )
11.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 21.8 kB )
14.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 20.0 kB )
18.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5). ( 66 kB )
21.09.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 36 kB )
17.10.2018 Wynik postępowania ( 65 kB )