<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-244/2018 z dnia 2018-08-23

TEMAT: Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia Działu Diagnostyki Endoskopowej.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-10-01 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-10-01 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 122.5 kB )
23.08.2018 JEDZ ( 85.3 kB )
23.08.2018docx file wzór umowy ( 41.8 kB )
23.08.2018 formularz cenowy ( 28 kB )
23.08.2018 załącznik nr 2 ( 14 kB )
23.08.2018docx file siwz ( 86.8 kB )
04.09.2018docx file informacja o wniesionym odwołaniu ( 98.0 kB )
04.09.2018 odwołanie ( 872.2 kB )
24.09.2018docx file odpowiedzi 1 ( 98.9 kB )
25.09.2018docx file odpowiedzi 2 ( 99.6 kB )
02.10.2018 wynik - unieważnienie ( 63 kB )