<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-188/2018 z dnia 2018-08-20

TEMAT: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbiórki odpadów oraz współdziałania z personelem medycznym
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-09-28 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-10-11 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-10-11 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
20.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 154.2 kB )
20.08.2018docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 99.2 kB )
20.08.2018 Załącznik nr 2 do OPZ ( 23 kB )
20.08.2018 Załącznik nr 3 do OPZ ( 134.5 kB )
20.08.2018 Załącznik nr 4 do OPZ ( 38 kB )
20.08.2018 Załącznik nr 5 do OPZ ( 177.5 kB )
20.08.2018 Załącznik nr 7 do OPZ ( 154.5 kB )
20.08.2018 Załącznik nr 1 do OPZ ( 40.5 kB )
20.08.2018docx file Załącznik nr 9 do SIWZ ( 14.5 kB )
20.08.2018 Umowa powierzenia RODO ( 48.5 kB )
20.08.2018 Załącznik nr 4- wzór umowy ( 90 kB )
20.08.2018 Załącznik nr 6 do OPZ ( 9.7 kB )
27.08.2018 JEDZ do pobrania ( 84.1 kB )
27.08.2018 JEDZ do zaimportowania ( 130.5 kB )
28.08.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) Informacja o terminie wizji lokalnej ( 63 kB )
28.08.2018 Modyfikacja SIWZ. Zmiana termu składania i otwarcia ofert ( 65 kB )
24.09.2018 Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 66 kB )