<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-210/2018 z dnia 2018-08-21

TEMAT: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: Wyposażenie Sali Intensywnego Nadzoru na oddziale Kliniki Chirurgii Serca ponowienie postępowania w zakresie pakietów nr 2 i 3;
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-09-03 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-09-03 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
21.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 79.5 kB )
21.08.2018docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 91.9 kB )
21.08.2018 Załącznik 1A- formularze cenowe ( 28.5 kB )
21.08.2018 Załącznik nr 1B ( 159.5 kB )
21.08.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 42.0 kB )
31.08.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 671.5 kB )
03.09.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 35.5 kB )
03.09.2018docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
17.09.2018 Wynik postępowania ( 645.5 kB )