<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-243/2018 z dnia 2018-08-16

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (2)
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-08-24 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-08-24 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
16.08.2018docx file SIWZ ( 89.1 kB )
16.08.2018 ogłoszenie o zamówieniu ( 79.5 kB )
16.08.2018 zał. 1 - formularze cenowe ( 40.4 kB )
16.08.2018docx file zał. 4 - wzór umowy (bez komisu) ( 29.4 kB )
16.08.2018docx file zał. 4 - wzór umowy (komis) ( 31.7 kB )
22.08.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 654.5 kB )
22.08.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 65 kB )
22.08.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 657.5 kB )
27.08.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 37.5 kB )
27.08.2018docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
18.09.2018 Wynik postępowania ( 666.5 kB )