<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-213/2018 z dnia 2018-08-09

TEMAT: Usługa wykonania naprawy aparatury i sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy wg pakietów 1 – 124 – powtórzenie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-08-29 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-08-29 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 198.9 kB )
09.08.2018 SIWZ ( 311.5 kB )
09.08.2018 Wzory umów ( 17 kB )
09.08.2018 Formularze cenowe ( 173.5 kB )
21.08.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 112.1 kB )
23.08.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 105.1 kB )
29.08.2018 Informacje dla Wykonawców po otwarciu ofert ( 107.1 kB )
29.08.2018 Zestawienie otwartych ofert ( 19.5 kB )
29.08.2018 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grup kapitałowych ( 63 kB )
10.09.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ( 114.8 kB )