<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-208/2018 z dnia 2018-08-02

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca – Klinika Kardiologii
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-09-10 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-09-10 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
02.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 432.9 kB )
02.08.2018docx file SIWZ ( 91.7 kB )
02.08.2018 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ( 37 kB )
02.08.2018docx file Wzór umowy ( 29.8 kB )
02.08.2018docx file Wzór umowy - komis ( 31.0 kB )
02.08.2018 Umowa przetwarzania danych osobowych ( 51.5 kB )
02.08.2018 JEDZ do pobrania ( 86.5 kB )
02.08.2018 JEDZ do zaimportowania w ESPD ( 130.0 kB )
29.08.2018docx file Odpowiedzi (1) ( 96.9 kB )
29.08.2018docx file Odpowiedzi (2) ( 96.6 kB )
29.08.2018docx file Odpowiedzi (3) ( 99.4 kB )
29.08.2018docx file Odpowiedzi (4) ( 102.4 kB )
29.08.2018docx file Odpowiedzi (5) ( 99.3 kB )
29.08.2018docx file Odpowiedzi (6) ( 98.9 kB )
31.08.2018docx file Odpowiedzi (7) ( 99.1 kB )
31.08.2018docx file Odpowiedzi (8) ( 100.5 kB )
31.08.2018docx file Odpowiedzi (9) ( 99.4 kB )
11.09.2018 Informacja z otwarcia ofert ( 28.2 kB )
11.09.2018docx file Wzór oświadczenia GK ( 21.0 kB )
22.10.2018 Wynik postępowania ( 749.5 kB )