<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-211/2018 z dnia 2018-07-17

TEMAT: Dostawa sprzętu w ramach utworzenia oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul. Ludwika Pasteura 10 we Wrocławiu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-08-02 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-08-02 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 101.7 kB )
17.07.2018 SIWZ ( 81 kB )
17.07.2018 Wzory umów ( 135.5 kB )
20.07.2018 Zmiana treści SIWZ ( 746.5 kB )
30.07.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 142.7 kB )
02.08.2018 Informacje dla Wykonawców po otwarciu ofert ( 108.0 kB )
02.08.2018 Zestawienie otwartych ofert ( 26.4 kB )
02.08.2018 Oświadczenie Wykonawcy dot. grup kapitałowych ( 63 kB )
24.08.2018 Zestawienie otwartych ofert II ( 73.5 kB )
24.08.2018 Ogłoszenie o wyniku ( 118.8 kB )