<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-173/2018 z dnia 2018-07-17

TEMAT: Dostawa środków dezynfekcyjnych.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-08-23 o godzinie 10:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-08-29 godzina: 10:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-08-29 godzina: 11:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.07.2018 Ogłoszenie ( 387.3 kB )
17.07.2018docx file SIWZ ( 107.0 kB )
17.07.2018 Formularz cenowy ( 267.5 kB )
17.07.2018docx file Wzór umowy - zał. 4 ( 29.9 kB )
17.07.2018 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ( 43 kB )
17.07.2018 JEDZ ( 84.4 kB )
17.07.2018 JEDZ do zaipmortowania ( 129.6 kB )
01.08.2018 Odpowiedzi na pytania 1 ( 65 kB )
01.08.2018 Odpowiedzi na pytania 2 ( 69 kB )
01.08.2018 Odpowiedzi na pytania 3 ( 660.5 kB )
01.08.2018 Odpowiedzi na pytania 4 ( 65 kB )
01.08.2018 Odpowiedzi na pytania 5 ( 65 kB )
03.08.2018 Odpowiedzi na pytania 6 ( 655.5 kB )
03.08.2018 Odpowiedzi na pytania 7 ( 668.5 kB )
03.08.2018 Odpowiedzi na pytania 8 ( 658.5 kB )
03.08.2018 Odpowiedzi na pytania 9 ( 679.5 kB )
03.08.2018 Odpowiedzi na pytania 10 ( 656.5 kB )
03.08.2018 odpowiedzi na pytania 11 ( 640.5 kB )
07.08.2018 korekta odpowiedzi nr 9 na zapytania Wykonawców ( 185.0 kB )
09.08.2018 Odpowiedź na pytanie po terminie ( 630.5 kB )
21.08.2018 Korekta odpowiedzi ( 65 kB )
28.08.2018 Odpowiedź na pytanie 12 po terminie ( 63 kB )
30.08.2018 Zestawienie z otwarcia ( 15.2 kB )
21.09.2018 Wynik ( 70 kB )