<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-186/2018 z dnia 2018-07-05

TEMAT: Dostawa sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-07-13 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-08-07 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-08-07 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
05.07.2018 ogłoszenie o zamówieniu ( 91.8 kB )
05.07.2018 SIWZ ( 254.5 kB )
05.07.2018 zał. 5 - opis przedmiotu zamówienia ( 364.5 kB )
05.07.2018docx file zał. 4 - wzór umowy ( 44.1 kB )
06.07.2018 modyfikacja SIWZ z dn, 06.07.2018r. ( 632.5 kB )
06.07.2018 zał. nr 1 - zmodyfikowany w dn. 06.07.2018r. ( 37.5 kB )
06.07.2018 SIWZ - zał. nr 2 - zmodyfikowany w dn. 06.07.2018r. ( 254.5 kB )
06.07.2018docx file zał. nr 3 - wzór umowy - zmodyfikowany w dn. 06.07.2018r. ( 44.3 kB )
06.07.2018 zał. nr 5 - opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany w dn. 06.07.2018r. ( 37 kB )
11.07.2018docx file informacja o wniesieniu odwołania ( 98.0 kB )
11.07.2018 odwołanie ( 782.3 kB )
11.07.2018 zał.2 ( 4.2 MB )
11.07.2018 zał.3 ( 194.8 kB )
11.07.2018 zał.4 ( 782.8 kB )
11.07.2018 zał.5 ( 1.0 MB )
11.07.2018 zał.6 ( 1.1 MB )
11.07.2018 zał.7 ( 134.6 kB )
11.07.2018 zał.8 ( 503.8 kB )
11.07.2018 zał.9 ( 30.5 kB )
11.07.2018 zał.10 ( 242.5 kB )
11.07.2018 instrukcje 1 ( 1008.0 kB )
11.07.2018 instrukcje 2 ( 1.1 MB )
11.07.2018 instrukcje 3 ( 1.1 MB )
11.07.2018 instrukcje 4 ( 1.1 MB )
11.07.2018 instrukcje 5 ( 603.3 kB )
11.07.2018docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 14.6 kB )
18.07.2018docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 14.7 kB )
26.07.2018 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.3 kB )
27.07.2018 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.7 kB )
31.07.2018 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 27.4 kB )
31.07.2018 informacja o modyfikacji SIWZ ( 632.5 kB )
31.07.2018 SIWZ - zmodyfikowana w dn. 31.07.2018r. ( 255.5 kB )
31.07.2018docx file wzór umowy - zał. nr 4 zmodyfikowany w dn. 31.07.2018r. ( 42.8 kB )
31.07.2018 zał. nr 5 - opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany dn. 31.07.2018r. ( 36 kB )
02.08.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców 1 ( 649.5 kB )
02.08.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców 2 ( 648.5 kB )
02.08.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców 3 ( 632.5 kB )
02.08.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców 4 ( 632.5 kB )
02.08.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców 5 ( 639.5 kB )
02.08.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców 6 ( 658.5 kB )
02.08.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców 7 ( 64 kB )
02.08.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców 8 ( 641.5 kB )
02.08.2018 modyfikacja SIWZ z dn. 02.08.2018r. ( 636.5 kB )
02.08.2018 załącznik nr 5 - zmodyfikowany dn. 02.08.2018r. ( 367.5 kB )
02.08.2018 informacja o zmianie terminu oraz miejsca składania i otwarcia ofert ( 633.5 kB )
03.08.2018 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.3 kB )
07.08.2018 zestawienie ofert z otwarcia ( 34 kB )
03.09.2018 wynik ( 667.5 kB )