<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-175/2018 z dnia 2018-06-30

TEMAT: Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-08-08 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-08-08 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
01.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 2.8 MB )
01.07.2018docx file SIWZ ( 120.1 kB )
01.07.2018 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ( 70.1 kB )
01.07.2018docx file Załącznik nr 4 - wzór umowy ( 33.9 kB )
01.07.2018 Wzór umowy powierzenia ( 51.5 kB )
01.07.2018 JEDZ ( 85.3 kB )
01.07.2018 Jedz do zaimportowania ( 129.9 kB )
20.07.2018docx file Odpowiedzi (1) ( 98.6 kB )
30.07.2018docx file Odpowiedzi (2) ( 98.7 kB )
30.07.2018docx file Odpowiedzi (3) ( 98.8 kB )
30.07.2018docx file Odpowiedzi (4) ( 98.7 kB )
30.07.2018docx file Odpowiedzi (5) ( 236.4 kB )
30.07.2018docx file Odpowiedzi (6) ( 99.7 kB )
30.07.2018docx file Odpowiedzi (7) ( 98.5 kB )
30.07.2018docx file Odpowiedzi (8) ( 101.1 kB )
10.08.2018docx file Wzór oświadczenia GK ( 21.6 kB )
13.08.2018 Informacja z otwarcia ofert - korekta ( 40.1 kB )
17.09.2018 Wynik postępowania ( 1.3 MB )