<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-57/2018 z dnia 2018-03-08

TEMAT: Dostawa aparatu USG oraz aparatu do EMG Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu- dogrywka
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-20 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-03-29 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-03-29 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.03.2018 Ogłoszenie ( 95.9 kB )
08.03.2018docx file SIWZ ( 74.8 kB )
08.03.2018 Formularz cenowy- zał. nr 1 ( 27 kB )
08.03.2018 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - zał. nr 2 ( 157.5 kB )
08.03.2018 Wzór umowy - zał. nr 5 ( 99.5 kB )
19.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.3 kB )
22.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.3 kB )
27.03.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy ( 13 kB )
03.04.2018 Zestawienie z otwarcia ofert ( 43.5 kB )
17.04.2018 Unieważnienie postępowania ( 657.5 kB )