<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-56/2018 z dnia 2018-03-08

TEMAT: Dostawa aparatu CPAP oraz wózków anestezjologiczny dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-16 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-03-19 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-03-19 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.03.2018 Ogłoszenie ( 101.1 kB )
08.03.2018docx file SIWZ ( 95.4 kB )
08.03.2018 Formularz cenowy- zał. nr 1 ( 51 kB )
08.03.2018docx file Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - zał. nr 2 ( 45.6 kB )
08.03.2018 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - zał. nr 2 ( 34.5 kB )
08.03.2018 Wzór umowy - zał. nr 5 ( 12 kB )
13.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.9 kB )
13.03.2018 odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 119.5 kB )
13.03.2018docx file Modyfikacja SIWZ ( 95.7 kB )
13.03.2018 Wzór umowy - zał. nr 5 modyfikacja ( 125.5 kB )
19.03.2018 Zestawienie z otwarcia ofert ( 44.5 kB )
22.03.2018 Wynik ( 66 kB )