<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-46/2018 z dnia 2018-03-07

TEMAT: Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy – dogrywka
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-19 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-19 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.03.2018docx file SIWZ ( 94.4 kB )
07.03.2018 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 10 kB )
07.03.2018 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 50 kB )
07.03.2018 Wzór umowy - zał. nr 4 ( 96 kB )
07.03.2018docx file Wykaz urządzeń - zał . nr 5 ( 67.5 kB )
07.03.2018 Ogłoszenie ( 132.4 kB )
26.03.2018 Unieważnienie ( 99 kB )