<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/28/03/2018 z dnia 2018-03-07

TEMAT: Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-09 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-09 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.03.2018 Zaproszenie.28-03..doc ( 32 kB )
07.03.2018 Umowa.28-03..doc ( 64.5 kB )
07.03.2018 Formularz_oferty(1).doc ( 27 kB )
09.03.2018 Zeszyt ( 16.7 kB )