<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-37/2018 z dnia 2018-03-06

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny - powtórzenie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-16 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-16 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.03.2018 Ogłoszenie ( 140.6 kB )
06.03.2018docx file SIWZ ( 61.8 kB )
06.03.2018 Formularz cenowy- zał. nr 1 ( 11 kB )
06.03.2018docx file Wzór umowy - zał. nr 4 ( 27.4 kB )
14.03.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 11 kB )
14.03.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 11 kB )
14.03.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 122.5 kB )
14.03.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 12 kB )
19.03.2018docx file Informacja z otwarcia ofert ( 25.6 kB )
27.04.2018 Wynik ( 68 kB )