<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-224/2017 z dnia 2018-03-05

TEMAT: Dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjenta – wózków do transportu bielizny, miski pneumatycznej do mycia głowy pacjenta
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-04-16 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-05-21 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-05-21 godzina: 12:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
05.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.Urz.U.E ( 354.1 kB )
07.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 87.2 kB )
07.03.2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji w Dz.Urz.U.E. ( 43.7 kB )
07.03.2018docx file SIWZ ( 106.0 kB )
07.03.2018docx file Wzory umów ( 57.9 kB )
07.03.2018 Formularze cenowe ( 44 kB )
09.03.2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ( 29.2 kB )
06.04.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 133.3 kB )
06.04.2018 Formularze cenowe uwzględniające zmianę treści SIWZ ( 42 kB )
11.04.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 604.8 kB )
11.04.2018 Formularz oferty uwzględniający zmianę treści SIWZ ( 55 kB )
11.04.2018 Formularze cenowe uwzględniające zmianę wynikająca z odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 42 kB )
11.04.2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) przesłane do publikacji w Dz.Urz.U.E. ( 43.8 kB )
13.04.2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) ( 29.1 kB )
21.05.2018 Informacje dla Wykonawców po otwarciu ofert ( 498.1 kB )
21.05.2018 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grup kapitałowych ( 63 kB )
22.05.2018 Zestawienie otwartych ofert ( 31.2 kB )
22.05.2018 Zestawienie otwartych ofert - korekta ( 33.6 kB )
04.07.2018 Ogłoszenie o wyniku ( 155.5 kB )