<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/139/02/2018 z dnia 2018-03-05

TEMAT: Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-07 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-07 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
05.03.2018 Zaproszenie.139-02..doc ( 32 kB )
05.03.2018 Zezsyt1xlsx ( 16.7 kB )
05.03.2018 Umowa.139-02..doc ( 64.5 kB )
05.03.2018 Formularz_ofert(1).doc ( 27 kB )