<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-13/2018 z dnia 2018-03-02

TEMAT: Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego i drobiowego
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-13 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-13 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
02.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 96.0 kB )
02.03.2018docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 101.7 kB )
02.03.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.6 kB )
13.03.2018 Unieważnienie postępowania ( 63 kB )