<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-54/2018 z dnia 2018-03-01

TEMAT: Roboty budowlane remontu kondygnacji przyziemia budynku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z wymianą dźwigów
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-19 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-19 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
01.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu BZP ( 119.4 kB )
01.03.2018docx file SIWZ ( 215.6 kB )
01.03.2018 Pozwolenie na budowe załącznik do SIWZ ( 3.3 MB )
01.03.2018 Projekt budowlany_mapy_zał do SIWZ ( 6.0 MB )
01.03.2018 Projekt Budowlany_Rysunki_zal do SIWZ ( 17.8 MB )
01.03.2018 Projekt budowlany_Rysunki_DWG_zal do SIWZ ( 3.5 MB )
01.03.2018 Technologia medyczna_zal do SIWZ ( 4.1 MB )
01.03.2018 Rys 1-2-ATM - TECHNOLOGIA MEDYCZNA_DWG_zal do SIWZ ( 2.2 MB )
01.03.2018 Projekt wykonawczy-elektryczny_PDF_zal do SIWZ ( 3.0 MB )
01.03.2018 Projekt wykonawczy-elektryczny_DWG_DOCX_zal do SIWZ ( 6.0 MB )
01.03.2018 Projekt wykonawczy sanitarny PDF_zal do SIWZ ( 9.4 MB )
01.03.2018 Projekt wykonawczy sanitarny_DWG_zal do SIWZ ( 7.6 MB )
01.03.2018 mapy_zal do SIWZ ( 10.9 MB )
01.03.2018 Projekt budowlany-wykonawczy_PDF_zal do SIWZ ( 9.9 MB )
01.03.2018 Projekt budowlany- wykonawczy_DWG_DOCX_zal do SIWZ ( 3.1 MB )
01.03.2018 Przedmiar robót budowlany_zal do SIWZ ( 319.6 kB )
01.03.2018 Przedmiar robot elektryczny_zal do SIWZ ( 361.7 kB )
01.03.2018 Przedmiar robot sanitarny_zal do SIWZ ( 607.8 kB )
01.03.2018 Specyfikacja Wykon i Odbioru Rob Bud_zal do SIWZ ( 4.0 MB )
01.03.2018 Klinika Hematologii Etapowanie_zal do SIWZ ( 505.0 kB )
14.03.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 245.5 kB )
14.03.2018docx file Umowa wzor_zmiana SIWZ ( 111.9 kB )
19.03.2018 Informacja z otwarcia ofert i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 75.0 kB )
19.03.2018docx file Oświadczanie składane przez wykonawców ( 69.4 kB )
16.04.2018 Ogłoszenie o wyniku posterowania przetargowego ( 105.5 kB )