<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-19/2018 z dnia 2018-02-27

TEMAT: Dostawa produktu leczniczego Dichlorek Radu 223
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-15 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-03-20 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-03-20 godzina: 12:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
27.02.2018docx file Ogłoszenie o zamówieniu ( 52.9 kB )
27.02.2018docx file SIWZ ( 68.6 kB )
27.02.2018 Formularz cenowy ( 52.5 kB )
27.02.2018docx file JEDZ ( 50.0 kB )
27.02.2018docx file Wzór umowy ( 27.7 kB )
13.03.2018 Odpowiedzi (1) wraz z informacją o przesunięciu terminu składania ofert ( 662.5 kB )
20.03.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 35 kB )
05.04.2018 ogłoszenie o wyniku postępowania ( 63 kB )