<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-23/2018 z dnia 2018-02-23

TEMAT: Dostawa i montaż angiografu wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w ramach projektu: leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-04-06 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-04-06 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz. Urz. U.E ( 127.7 kB )
27.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. U.E. ( 42.1 kB )
27.02.2018docx file SIWZ ( 241.3 kB )
27.02.2018docx file Opis Przedmiotu Zamówienia_załącznik 2 do SIWZ ( 107.0 kB )
07.03.2018 Sprostowanie: ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dz.Urz. U.E. ( 26.7 kB )
12.03.2018docx file Zmiana SIWZ ( 67.8 kB )
12.03.2018docx file Formularz oferty_zmiana SIWZ ( 89.3 kB )
12.03.2018docx file Opis przedmiotu zamowienia_zalacznik nr 2_zmiana SIWZ ( 112.1 kB )
12.03.2018docx file Wzor umowy_zmiana SIWZ ( 111.4 kB )