<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/80/02/2018 z dnia 2018-02-23

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest Immunoglobulina Anty RhD, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-27 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-02-27 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.02.2018 Zaproszenie.80-02.doc ( 32 kB )
23.02.2018 pakiet .xls ( 24.5 kB )
23.02.2018 Umowa.80-02.doc ( 64.5 kB )
23.02.2018 Formularz_oferty(1).doc ( 27 kB )