<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-5/2018 z dnia 2018-02-16

TEMAT: Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-28 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-28 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
16.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 194.8 kB )
16.02.2018docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 84.5 kB )
16.02.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 30.5 kB )
16.02.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.5 kB )
16.02.2018 Formularze cenowe-pakiety ( 14 kB )
21.03.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 65 kB )
26.03.2018docx file Załącznik nr 3 JEDZ ( 58.7 kB )
28.03.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 37.5 kB )
28.03.2018docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
06.04.2018 Wynik postępowania nr 1 ( 650.5 kB )
20.04.2018 Wynik postępowania nr 2 ( 646.5 kB )