<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-264/2017 z dnia 2018-02-07

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-16 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-16 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 435.2 kB )
06.02.2018docx file SIWZ ( 83.6 kB )
06.02.2018 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ( 221.5 kB )
06.02.2018docx file Załącznik nr 4 - wzór umowy I ( 30.1 kB )
06.02.2018docx file Załącznik nr 4 - wzór umowy z komisem ( 31.3 kB )
06.02.2018 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 87.0 kB )
06.02.2018 Jedz do zaimportowania ( 133.9 kB )