<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/ASZ/82/11/2017 z dnia 2018-01-31

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-07 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-02-07 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
31.01.2018 Zaproszenie ( 49.5 kB )
31.01.2018 Formularz oferty ( 34.5 kB )
31.01.2018 Formularze asortymentowo - cenowe ( 14 kB )
31.01.2018 Wzór umowy ( 93.5 kB )
26.03.2018 Wynik ( 208.2 kB )
26.03.2018 Wynik. ( 65 kB )