<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-255/2017 z dnia 2018-01-30

TEMAT: „Opracowanie dokumentacji projektowej: budowlanej i wykonawczej, pełno branżowej –Zagospodarowanie części działki nr 27/3 w celu budowy budynku z funkcją archiwum oraz Poradni Transplantacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wroc
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-15 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-02-15 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
30.01.2018docx file Ogłoszenie o zamówieniu ( 25.9 kB )
30.01.2018docx file SIWZ ( 44 kB )
30.01.2018docx file Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ ( 292.3 kB )
30.01.2018 Mapa lokalizacji załącznik 1B do SIWZ ( 96.5 kB )
30.01.2018docx file Formularz oferty i oświadczenia Załączniki nr 2 i nr 3 ( 24.4 kB )
30.01.2018 Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ ( 22 kB )
30.01.2018docx file Wykaz usług Załącznik nr 5 do SIWZ ( 14.9 kB )
30.01.2018docx file Wykaz osób Załącznik nr 6 do SIWZ ( 14.4 kB )
12.02.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 66 kB )
15.02.2018docx file informacja o otwartych ofertach ( 614.3 kB )
01.03.2018 Ogłoszenie wyniku ( 640.5 kB )