<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/DZZ/54/11/2017 z dnia 2018-01-29

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa Ryb ” , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-02 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-02-02 o godzinie 12:10
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
29.01.2018 Zaproszenie. ( 29 kB )
29.01.2018 Formularz oferty. ( 25.5 kB )
29.01.2018docx file Wzór umowy. ( 49.9 kB )
29.01.2018 Pakiet. ( 33.5 kB )
07.03.2018 Wynik. ( 65 kB )