<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-267/2017 z dnia 2018-01-24

TEMAT: Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Stockert i Dideco w okresie 36 miesięcy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-02 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-02-02 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
24.01.2018docx file SIWZ ( 64.3 kB )
24.01.2018 Załącznik 1a - formularz cenowy ( 30.5 kB )
24.01.2018docx file Załącznik 1b -wykaz urządzeń ( 32.7 kB )
24.01.2018docx file Załącznik 5 - wykaz usług ( 15.4 kB )
24.01.2018 załącznik 4 - wzór umowy ( 119.5 kB )
24.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 77.3 kB )
31.01.2018 Odpowiedzi na pytania ( 65 kB )
05.02.2018 Informacja z otwarcia - zestawienie ofert ( 12.3 kB )
22.02.2018 Wynik - unieważnienie postępowania. ( 62 kB )