<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-254/2017 z dnia 2018-01-18

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (3)
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-31 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-02-05 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-02-05 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 125.3 kB )
18.01.2018docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 89.3 kB )
18.01.2018 Formularze cenowe- pakiety ( 214.5 kB )
18.01.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.9 kB )
18.01.2018docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.8 kB )
29.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) Modyfikacja SIWZ. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert ( 671.5 kB )
29.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 19.6 kB )
29.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 643.5 kB )
30.01.2018 Formularze cenowe- pakiety po modyfikacji ( 219.5 kB )
07.02.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 41 kB )
07.02.2018docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
01.03.2018 Wynik postępowania nr 1 ( 648.5 kB )
30.03.2018 Wynik postępowania nr 2 ( 690.5 kB )