<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/39/1/2018 z dnia 2018-01-17

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest lek levodopum/carbidopum , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-18 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-01-18 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.01.2018 Zaproszenie na_-_wzór-1.doc ( 32 kB )
17.01.2018 umowa.doc ( 64.5 kB )
17.01.2018 pakiet levodopum carbidopum.ods ( 14.8 kB )
17.01.2018 Formularz oferty1 ( 26 kB )