<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/130/12/2017 z dnia 2018-01-16

TEMAT: Przedmiotem zamówienia ruksolitinib , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-16 o godzinie 14:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-01-16 o godzinie 14:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
16.01.2018 Zaproszenie na_-_wzór-1.doc ( 31 kB )
16.01.2018 jakavi_ruksolitinib.ods ( 10.1 kB )
16.01.2018 umowa aktualna 4 ( 63.5 kB )
16.01.2018 Formularz_oferty (1).doc ( 26 kB )