<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/4.8-3/2018 z dnia 2018-01-12

TEMAT: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług kompleksowego zabezpieczenia przed szkodnikami obiektów Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 1 zgodnie z wymogami systemu HACCP
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-17 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-01-19 godzina: 10:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-01-19 godzina: 11:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
12.01.2018 Zaproszenie. ( 37.5 kB )
12.01.2018 Formularz oferty. ( 32 kB )
12.01.2018 Umowa. ( 108.5 kB )
12.01.2018 Opis Przedmiotu Zamówienia. ( 45 kB )
12.01.2018 Załącznik nr 1 - wykaz obiektów Szpitala. ( 35.5 kB )
12.01.2018 Załącznik nr 2. Formularz asortymentowo-cenowy. ( 32 kB )
15.01.2018docx file Odpowiedzi na pytania. ( 100.7 kB )
15.02.2018 Wynik.4.8-3..doc ( 65 kB )