<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-193/2017 z dnia 2017-12-14

TEMAT: Dostawa mleka i przetworów mlecznych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-28 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-28 o godzinie 13:15
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.12.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 112.1 kB )
14.12.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 116.1 kB )
14.12.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 30.5 kB )
21.12.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 629.5 kB )
28.12.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 38 kB )
28.12.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
19.01.2018 Wynik postępowania ( 689.5 kB )