<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DTI/100/11/2017 z dnia 2017-12-08

TEMAT: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z licencjami w związku z wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-14 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-12-28 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-12-28 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.12.2017 Formularz ofertowy. ( 32.5 kB )
08.12.2017docx file Opis Przedmiotu Zamówienia 1. ( 24.9 kB )
08.12.2017docx file Opis Przedmiotu Zamówienia 2. ( 14.0 kB )
08.12.2017docx file Opis Przedmiotu Zamówienia 3. ( 16.5 kB )
08.12.2017docx file Projekt umowy dostawa licencji. ( 30.4 kB )
08.12.2017docx file Projekt umowy dostawa macierz. ( 28.5 kB )
08.12.2017 Zaproszenie. ( 35 kB )
08.12.2017docx file Projekt umowy dostawa sprzętu. ( 31.9 kB )
20.12.2017 Wynik. ( 65 kB )
20.12.2017docx file Modyfikacja: Opis Przedmiotu Zamówienia ( 14.0 kB )
20.12.2017 Modyfikacja: Pakiet nr 2 ( 88.5 kB )
20.12.2017docx file Projekt umowy. ( 30.4 kB )